Regulamin sklepu internetowego bebobi.pl

Aktualizacja 13.10.2021

§ 1 Postanowienia ogólne oraz informacje o sprzedawcy

1) Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym zlokalizowanym na platformie internetowej www.bebobi.pl oferowanych do sprzedaży przez:

Agnieszkę Przybyszewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą BeBobi Agnieszka Przybyszewska z siedzibą w Poznaniu, z adresem: ul. Janiny Porazińskiej 19 , o numerze NIP 529 169 84 32, REGON 368511221, adres e-mail hello@bebobi.pl, zwanego dalej „Sklepem”. W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać zakupu towaru w sklepie internetowym nazywamy „Klientem”.

2) Zakup towarów w sklepie internetowym www.bebobi.pl może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. W każdym przypadku prosimy, aby zakupów nie dokonywały osoby poniżej 18 roku życia.

3) Najpóźniej w chwili złożenia zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin.

4) Sklep internetowy www.bebobi.pl przyjmuje zamówienia całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia. Sklep jest zobowiązany wydać produkt niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

§ 2 Ochrona danych osobowych

1) Dane osobowe Klientów Sklepu podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów. Dane osobowe Klienta uzyskujemy w wyniku rejestracji na platformie internetowej www.bebobi.pl

2) Administratorem zbioru danych osobowych klientów jest BeBobi Agnieszka Przybyszewska.

3) Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych.

4) Każdy Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sklep swoje dane osobowe oraz do ich zmiany lub aktualizacji. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone w siedzibie BeBobi zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dane osobowe mogą być w każdym czasie usunięte z platformy internetowej www.bebobi.pl na życzenie Klienta.

§ 3 Oferowany towar i cena

1) Wszelkie informacje dotyczące towarów oferowanych przez Sklep za pośrednictwem www.bebobi.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie prezentacją produktów oferowanych przez Sklep.

2) Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są to ceny uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT.

3) Rabaty i promocje oferowane w sklepie nie łączą się z innymi akcjami promocyjnymi.

§ 4 Przebieg transakcji

1) W celu dokonania zakupu określonego towaru w Sklepie Klient powinien dokonać rejestracji na platformie www.bebobi.pl i wysłać formularz zakupu w wirtualnym koszyku zamówień. Wysłanie formularza zakupu jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu oraz pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

2) W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – spróbujemy skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy odstąpimy od umowy sprzedaży w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej.

3) Korektę do swojego zamówienia Klient może wprowadzać do momentu wysłania przez sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez Sklep. W wypadku opłaconego zamówienia sklep zwraca wpłacone pieniądze niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni na konto bankowe Klienta.

4) Z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji (co nastąpi w formie informacji elektronicznej) dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem.

5) Klient po wysłaniu zamówienia zakupu towaru dokonuje zapłaty za towar w jeden z wybranych przez siebie sposobów (wymienionych w § 5). Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty lub zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (w przypadku wyboru odpowiednio systemu Paynow, PayU, PayPal, blik lub przelewu bankowego ) wysyłamy do Państwa wybrany produkt. W przypadku wyboru przez klienta sposobu zapłaty poprzez doręczenie towaru za pobraniem ceny, dokonujemy wysyłki niezwłocznie po zaakceptowaniu zamówienia klienta. Realizacja zamówienia przy wyborze płatności przy odbiorze produktu odbywa się w standardowym czasie realizacji zamówienia przez Sklep i gotowość do odbioru produktu wysyłana jest do Klienta za pomocą poczty elektronicznej.

6) W przypadku braku wpływu należności na konto wskazane podczas realizacji zamówienia (dotyczy przelewu bankowego lub płatności elektronicznych), zamówienie zostanie anulowane po 5 roboczych dniach od złożenia zamówienia, a Klient zostanie o tym poinformowany za pomocą poczty elektronicznej.

7) Towar zamówiony w Sklepie dostarczamy za pośrednictwem  firm kurierskich. Kosz wysyłki uzależniony jest od całkowitej wagi zamówionego towaru i jest podawany podczas składania zamówienia.

8) Wraz z towarem jest wysyłany paragon z kasy fiskalnej, chyba, że zgodnie z wcześniejszym wyborem Klienta, wystawiana jest faktura VAT. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.

9) Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę, otrzymany towar i czy jest dołączony paragon fiskalny (w przypadku kiedy nie zaznaczono faktury vat) i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować Sklep.

11) Po dostarczeniu Państwu towaru uprzejmie prosimy o dokonanie oceny transakcji.

12) W toku transakcji sprzedaży komunikacja między Sklepem a Klientem odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Jednocześnie deklarujemy, że będziemy informować o wszystkich istotnych etapach transakcji, które wystąpiły po naszej stronie (przyjęciu zamówienia do realizacji, zaksięgowaniu wpłaty, wysłaniu towaru).

§ 5 Formy płatności ceny za towar

1)    Możliwe są następujące formy płatności, a wybór formy należy do Klienta:
a) przelewem bankowym (przedpłata);
b) za pośrednictwem systemu PayU, PayPal, Paynow, blik

c)    za pobraniem, z chwilą dostarczenia przesyłki z towarem

d)    płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym zamówienia
 

§ 6 Zwrot towaru i anulowanie transakcji

1) Konsument (, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego towaru.

2) Informację o zwrocie należy wysłać mailem na adres: zwrot@bebobi.pl i w odpowiedzi wypełnić otrzymany formularz zwrotu w formie maila. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki.

3) Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z czynności zwykłego zarządu rzeczą. Zwracany towar musi być kompletny i w miarę możliwości, zapakowany w oryginalne opakowanie, koniecznie z dołączonym paragonem fiskalnym lub fakturą vat.

4) Zwrot towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu)

5) Po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego towaru. Koszty zwrotu towaru do Sklepu ponosi Klient.

6) Produkty przygotowane na indywidualne zamówienie Klienta, modyfikowane wg przekazanej specyfikacji nie podlegają zwrotowi.

 

§ 7 Procedura reklamacyjna

1) W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego towaru, Klient zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176), ma prawo do żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

2) Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi oraz zawiadomienia Sklepu przez Klienta drogą mailową o stwierdzeniu wady towaru w terminie dwóch miesięcy od jej wykrycia.

3) W przypadku stwierdzenia wady towaru zakupionego w Sklepie, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego Sklepowi na adres e-mail hello@bebobi.pl. W zgłoszeniu Klient powinien dokładnie opisać wadę, podać datę zakupu oraz określić swoje żądanie. Klient w odpowiedzi zwrotnej otrzyma informacje dotyczące przesłania wadliwego towaru do Sklepu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (proporcje, kolor itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji.

4) Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną.5) Możliwe jest wysłanie reklamowanego towaru poprzez stronę InPost Sp. z o.o. „szybkie zwroty”. Na tronie www.szybkiezwroty.pl należy wybrać z listy sklep BeBobi, następnie wypełnić formularz i po zatwierdzeniu zwrotu przez Sklep, otrzymany kod zwrotu umieścić na zapakowanej paczce. Następnie samodzielnie umieścić paczkę w wybranym paczkomacie. Nadanie paczki jest bezgotówkowe i rozliczane jest przez Sklep.

5) Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. W razie uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

6) Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.

§ 8 Postanowienia końcowe

1) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
a) Zmiany cen, ze skutkiem od chwili dokonania zmiany,
b) Zmiany oferty sklepu www.bebobi.pl
c) Możliwości realizacji zamówienia partiami, w przypadku zamówienia więcej niż jednej sztuki towaru. Opłata za przesyłkę zostanie pobrana od Klienta tylko raz.

2) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225).

3) Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego), zmian technologicznych. Każdorazowa zmiana Regulaminu publikowana będzie na stronie sklepu www.bebobi.pl